Home     |     Alumni    |     Results     |     Syllabus     |     Downloads    |     Photogallery   |    Webmail Login     |     Contact Us
Thakur Dass Bhargava Sr. Sec. Model School, Hisar(Haryana) India

Achievement by Old Student

Sr. Name Field
1. Mrs. Surina Rajan I.A.S.
2. Sh. Sunil Chopra Chief Commissioner I.T.
3. Sh.Devender Singh I.R.S.
4. Sh.Ran Singh I.R.S.
5. Sh. Sunil Joon S.P.G.(Prime Minister Security)
6. Sh. Ashok Kumar Bishnoi H.C.S.
7. Sh. Dharmvir H.C.S.
8. Sh. Amardeep Jain H.C.S.
9. Smt. Sushma Lohan H.C.S.
10. Sh. Ashok Kumar Sangwan D.T.C. Jind
11. Sh. K.C. Bansal Scientist Pusa University
12. Sh. Rakesh Kumar Jain Judge, Punjab & Haryana High Court
13. Sh. Ajay Chaudhary Judge, Punjab & Haryana High Court
14. Sh. Ravinder Jain Session Jude, Gurgaon
15. Sh. Ashok Bhardwaj Judge
16. Sh. Sajjan Jindal Industrialist (JSW Steel Ltd. Mumbai)
17. Sh. Rattan Jindal Industrialist (Jindal Stainless Ltd. Hisar)
18. Sh. Prithvi Jindal Industrialist (Jindal SAW Ltd. Delhi)
19. Sh. Bhagirath Arya Industrialist, Mumbai
20. Sh. Rajender Arya Industrialist, Ahemdabad
21. Sh. Ashwani Gupta Industrialist, Multicolor Project, Mumbai
22. Sh. Kuldeep Bhargava Industrialist,Quality Foils, Hisar
 
© Thakur Dass Bhargava Sr. Sec. Model School, Rajgarh Road, Hisar (Haryana)
Website Designed & Developed by : iNet Business Hub